يک قدم مانده تا بهشت

اسمم لیلاست . متولد 7 آذر 62 ، یه مدرک دکترای دندونپزشکی هم دارم ، عاشق قلم و نوشتن با دو تا کتاب در انتظار چاپ ، صدای پیانو رو دوست دارم ولی خودم دوست دارم ساز دهنی یاد بگیرم ! یادم نمی یاد از روی عمد به کسی بدی کرده باشم و این تنها چیزیه که بهش فخر می کنم . چه با خدا آشتی بودم چه قهر ، صداش کردم و این بزرگترین خوشبختیه زندگیمه ...

اسفند 86
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
1 پست
آذر 82
1 پست
آبان 82
1 پست
مهر 82
1 پست
شهریور 82
1 پست