رهايم کنيد تا هر آنچه که هستم باشم

من به شمار اسکناسهايم با ديگرانم
و به حجم خالی کيفم تنها

من به شمار قهقه ی خنده هايم با ديگرانم
و به تعداد اشکهای ريخته شده ام تنها

من به شمار پيروزيهايم با ديگرانم
و به تعداد شکستهايم تنها

از امروز تا هميشه هر کدام از شما که مرا به خاطر من و فقط به خاطر من دوست می داريد
سراغ مرا بگيريد و گر نه رهايم کنيد تا هر آنچه که هستم باشم
leila

/ 6 نظر / 10 بازدید
عليرضا

بيانيه هم که صادر می کنی!!!چی شده مگه؟چيزی شده که اينطوری ناراحتی؟آخه دختر خوب يه ماه از نوشتنت تو اينجا می گذره که می نويسی هر کی منو فقط و فقط بخاطر خودم دوست داره بياد اينجا . فکر می کنی با چند تا نوشته می شه يکی آدمو واقعا بخاطر خودش دوست داشته باشه؟هر کی بهت بگه فقط بخاطر خودت ميام احتمالا خواسته دلداريت بده . فکر می کنی اينجا چه جاذبه ای می تونه داشته باشه که حس می کنی توجه خوانندگان رو از تو دور و به خودش جلب می کنه.اينم بگم چون خيلی پررو هستم اينجا باز هم ميام چون بعضی از نوشته هات آرومم ميکنه و بدون که اين نوشته ها رو خودت نوشتی پس شايد فقط بخاطر نوشته هات نيام. اينقدر هم دنيارو جدی نگير.ميگذره. تا بعد

عليرضا

ميدونيگاهی اوقات من هم يه همچين حرفهايی مي زنم و توی ناراحتی زياد يه تصميماتی می گيرم و يا حرفهايی می زنم که محاله تو حالت طبيعی انجام بدم چون اراده و انرژی زيادی می خواد ولی ميدونی چند روز بعد چی ميشه؟کاملا يادم ميره فقط يادم ميمونه که يه چند روز پيش يه کاری کردم.شرايط روحيت رو درک می کنم راه حل مخصوص بخودم تو اين موقع ها :دکمه playضبط و ... .ولی گفتم جدی نگير .بزرگ ميشی يادت ميره.

nima

جانا سخن از زبان ما می گويی شاد باشی

عليرضا

ببين من بعنوان يه فرد خيلی متفکر و با هوش و... با توجه به ادله مختلف به دری وری نوشتنت صحه می گذارم .می دونی چرا ؟چون بی ربط ترين جملات ممکن رو می تونی در يک جا جمع کنی . يه چيز می نويسی که هيچ ربطی به جملات قبلی نداره بعد می گی فلانی گفته و فقط چون به نظرت قشنگ اومده می نويسيش بدون اينکه حتی جملت به يه خط بالا ترش ربطی داته باشه.می تونستی بالای اون جملت بنويسی ؛تزيئنی است ؛ .

حسین

سلام! من از این یکی نوشتت خیلی خوشم اومد. ای ول. دست مریزاد. بازم از این باحالاش بنویس. یه خوبی نوشته هات اینه که روشون کار کردی و وقت گذاشتی. با آرزوی موفقیت. خوش باشی.

mn

چی بگم ؟!