خدا وکيلی می دونستين که...........

گروه تحقيقات عصب شناسی (ويسکانس )‌ثابت کردن اونهايی که از مرکز خوش بينی و شادی
مغزشون که در قسمت چپ مغز هم هست زیادی کار می کشن !! همیشه یه احساس خاص دارن ،‌اگه گفتین چه احساسی؟‌ اونها همیشه یه احساس قدرت فوق العاده می کنن
فکر می کنن می تونن دنیا رو فتح کنن و البته همین آدمها موفقن و به هر چیز که می خوان می رسن
پس خواهش می کنم به هر قسمت مغزتون که می خواين استراحت بدين الا اين قسمت ،‌ تا می تونين از سلولهای خاکستری اين قسمت کار بکشين ، لطفا نگين با اين همه مشکل و شلوغی و آلودگی زمينی و هوايی و صوتی به چی بخنديم که من آلان بهتون می گم
اگه شکر خداسلامتين و خدا نکرده کر و کور و شل و بی دست و پا نيستين از چندين ده مليون نفر تو عالم خوشبخت ترين
اگه يه خانواده ی کامل و سلامت دارين از چندين ده مليون نفر تو دنيا خوشبخت ترين
اگه هر وقت گو شنتون شد در يخچال رو باز کرد ين و هر چی خواستين نثار شکم مبارک کردين
از چندين ده مايون نفر تو عالم خوشبخت ترين
من وتو و همه ی ماها خيلی چيزا داريم خوب چند تا چيزم نداريم ، واسه ی داشته هامون بايد
بخنديم واسه نداشته هامونم بايد تلاش کنيم
پس قضيه ی اين اخمها چيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
leila

/ 0 نظر / 15 بازدید