0245.jpg

نه ! نه !

تو هرگز خوب نبودی ....

چرا که همیشه خواستی تنها خودت خوب باشی ،

بی خیال از اینکه انبوهی از آدمیان اینجا ، به خطا بدی را به جای خوبی ، می خرند ، می خوردند ، زندگی می کنند ، نفس می کشند ...

تو زودتر از همه رفتی ، توشه ات را بستی و بعد گوشه ای ایستادی و بی تفاوت به آدمهای دست خالی اینجا نگاه کردی .

تو زودتر از همه رفتی و تنها وقتی به خانه آخر رسیدی ، ایستادی و کمی پشت سرت را هم نگاه کردی و همانجا بود که مغرور آن بالاها نشستی و برای آدمهایی که این پایین نفس نفس زنان و لنگ لنگان راه می آمدند دست تکان دادی !

نه !

تو هرگز آزاده نبودی ...

چرا که تنها به آزادی خودت فکر کردی ،

بی خیال از اینکه سهم آدمهای اینجا از نان و نور ، زخم و زنجیر شد ،

تو زود سهمت را گرفتی و رفتی ، برای تو چه فرقی داشت به آدمهای ته این صف طویل هم سهمی می رسد یا نه ، می خواستند آنها هم مثل تو زرنگی کنند ، زرنگی شاید زور ، مشکل مشکل آنهاست ، تو راهت را برو !

نه !

تو هرگز برنده نبودی ...

برای برنده ها ، آدمها دست می زنند ، هورا می کشند ، برایشان جشن می گیرند ، اما تو آنقدر دور از آدمها ایستاده ای که نه می شود صدای دستی را شنید و نه صدای هورایی ...

 

می دانم تو خیلی آدم مشهور و مهمی شده ای ، اما باور کن آدمیان اینجا هیچ کدامشان تو را یادشان نیست ،  اما خب به قول خودت آدمها را بی خیال  ، صندلی قدرتت را بردار ، یک جای دور ، دور از تمام آدمها مابقی عمرت را جلوس کن !!

/ 87 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سحر

_________¤¤¤¤¤¤¤¤____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤ __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_________¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤________¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_____¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤___¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ______________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ________________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___________________¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____________________¤¤¤¤¤¤ ______________________¤¤

محمد

با سلام ولادت با سعادت هشتمين اختر تابناک ولايت و امامت حضرت علی ابن موسی رضا (ع) را به شما دوست گرامی تبريک و تهنيت عرض می نمايم. کم پيدا شدين دوباره؟ خبری نيست از تان و .... هر جا که هستی شاد و سلامت باشی يا علی

دایی احمد

سلام کاش واقعا همین طور بود که همه فقط خودشونا نمی دیدند بلکه منم می دیدند

حميد

تو هم آزاده نيستی چرا که فکرت را به مفت مي فروشی پس بهتر نيست به جای شعار دادن و صرفا نوشتن چند متن برای سرگرمی مردم کمی بنشينی و فکر کنی که در زندگی چه کاره هستی و داری چه کار ميکنی آزاد باش وآزاده زندگی کن و از بيرون به زندگی ات نگاه کن تا ببينی چه کسانی فکر و ذهنت را تسخير کرده اند آنگاه ميفهمی که آزاده نيستی و آزاده زندگی نميکنی

نيما

هر بار به دیدنم می آیی به سان بار اول به لبخندی به استقبال می آیم... ولی این بار پیشاپیش می خندم... که می دانم درون فکر تو اندیشه دیدار جاری شد... پس به دیدارم بیا

شس

سلام ای کاش می تونستم اما افسوس

خورجین

من به روزم! و خوشحال میشم ببینمتون منتظرتون هستم

دريا

سلام. بازم مثل هميشه. جالب و خوندنی بود. کاش ما هم مثل اونهايی باشيم که هميشه حاضرن. چه وقتی باشن. چه وقتی نباشن. موفق باشی و قلمت سبز.

مجيد

سلام وب زیبایی داری به من هم سر بزن